Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike geografije

Prva stručna edukacija iz nastavnog predmeta geografija u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje održana je 07.01. u Livnu i 11.01. 2018. u Širokom Brijegu. Ukupno je sudjelovalo 45 učitelja i nastavnika geografije iz Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije.

Glavna tema edukacije bila je „Elementi i kriteriji ocjenjivanja u nastavi geografije“.

Stručnu edukaciju je vodio vanjski suradnik – savjetnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, Krešimir Milošević, prof. geografije. U gotovo dva i pol sata izlaganja i konstruktivnih rasprava usuglašeni su elementi i kriteriji ocjenjivanja iz nastavnog predmeta geografija.
Osnovni elementi ocjenjivanja u nastavi geografije su:
1. geografska znanja (usvojenost znanja),
2. geografske vještine (uočavanje pojava i procesa) i
3. kartografska pismenost (uporaba karte).

geografija livno

geografija sb

Svaki od navedenih elemenata može se vrjednovati usmeno i pismeno, a ovi elementi bi trebali biti tiskani u rubrikama za ocjene u imenicima (osnovne škole) te upisani u rubrike ocjena (srednje škole).
Osim toga nastavnicima su prezentirani oblici i načini ocjenjivanja (pismeno, usmeno i praktično), ostali oblici ocjenjivanja (referati, prezentacije, plakati, projekti) te opisno ocjenjivanje u rubriku bilješki.
Također, stupanjem na snagu novog Pravilnika o načinu praćenja, postupcima i elementima vrednovanja (ocjenjivanja) učenika u osnovnim i srednjim školama, objašnjen je način zaključivanja ocjena.
Sljedeća stručna edukacija učitelja i nastavnika geografije planira se održati tijekom proljetnih praznika s temom: „Pismeno provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi geografije“.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefaks: 039/ 704-915
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2020 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.