IZVJEŠĆE SA SJEDNICE STRUČNOG AKTIVA UČITELJA I NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA ŽZH

Dana 21. studenoga 2019. godine, u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, održan je sastanak aktiva učitelja i nastavnika engleskog jezika ŽZH. Vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, savjetnica za engleski jezik Mara Bošnjak, prof., na početku sastanka predložila je sljedeći dnevni red:

1. Pripremanje za nastavni sat
2. Elementi i načini ocjenjivanja
3. Ujednačavanje kriterija ocjenjivanja
4. Aktualna problematika
5. Osnivanje Udruge profesora engleskog jezika ŽZH

Savjetnica je pojasnila članovima aktiva na koji način se trebaju pripremati za nastavu. Godišnji plan rada je obvezan kao i dnevne pripreme za sate, u oblicima koji su već ranije dogovoreni na školskim aktivima.
S obzirom na činjenicu da je početak školske godine već iza nas i škole su svaka za sebe definirale elemente ocjenjivanja u svojim aktivima, sada više nisu moguće promjene na elementima ocjenjivanja, ali svi članovi aktiva su se složili da oni za sljedeću godinu trebaju biti ujednačeni. Predloženi elementi ocjenjivanja su:
ZA RAZREDNU NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA OD 2. DO 5. RAZREDA:
- razumijevanje slušanjem,
- razumijevanje čitanjem,
- usmeno izražavanje i stvaranje,
- pismeno izražavanje i stvaranje.
ZA NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA OD 6. DO 9. RAZREDA:
- razumijevanje,
- govorne sposobnosti,
- sposobnost pismenog izražavanja,
- jezične zakonitosti,
- gramatika.
ZA GIMNAZIJE I SREDNJE STRUKOVNE ČETVEROGODIŠNJE ŠKOLE:
- razumijevanje,
- govorne sposobnosti,
- sposobnost pismenog izražavanja, jezične zakonitosti.

TROGODIŠNJE ŠKOLE
- razumijevanje,
- govorne sposobnosti,
- jezične zakonitosti.

Članovi aktiva su se složili oko većine načina i kriterija ocjenjivanja, a o nekima, kod kojih su imali nedoumice će se raspravljati i na narednim sastancima aktiva.
Županijski aktiv engleskog jezika dugo nije imao sastanak niti savjetnika pa je aktualne problematike mnogo, ali ovdje izdvajamo samo neke od navedenih nedoumica i problema:
- nejasnoće u Pravilniku o ocjenjivanju po pitanju diktata i broja pismenih radova po obrazovnom razdoblju za one koji imaju 70 sati godišnje,
- broj ocjena po obrazovnom razdoblju za svaki element ocjenjivanja,
- postupci i odnos prema učenicima koji zbog odbijanja roditelja nisu prošli kategorizaciju, iako je očito da ne mogu pratiti redovite programe,
- planiranje nastave za učenike s prilagođenim programima,
- neopremljenost škola,
- neusklađenost programa hrvatskog jezika i stranih jezika, koje je nužno zbog neizbježne korelacije između ta dva predmeta, itd.
Svi prisutni izrazili su želju za češćim sastajanjem i dogovaranjem oko svih važnih problema koji prate nastavne procese u školama ŽZH povodom čega je predloženo i osnivanje Udruge profesora engleskog jezika ŽZH. Svi prisutni su se složili da je ideja sjajna i otvara mnoge mogućnosti, a neki članovi su imali i konkretne prijedloge aktivnosti buduće Udruge. O samom procesu osnivanja Udruge raspravljat će se na narednim sastancima.
Sastanak je završen u veoma pozitivnoj atmosferi i s pozitivnim očekivanjima i od strane Savjetnice i od članova aktiva. Nadamo se uspješnom zajedničkom radu na unaprjeđenju nastave engleskog jezika i rješavanju problema.

IMG 20191121 WA0016

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefaks: 039/ 704-915
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2020 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.