Održan prvi konstituirajući sastanak Stručnog tima za provedbu kurikularne reforme

Dana 18. svibnja 2021. godine održan je prvi konstituirajući sastanak Stručnog tima za provedbu kurikularne reforme zajedno s OESS-om. Na početku sastanka nazočnima su se obratili Jasna Dobricik, direktorica odjela za ljudsku dimenziju OESS-a, Ružica Mikulić, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, Aleksandra Krstović, službenica za obrazovanje OESS-a, Jadranka Bošnjak, menadžerica i koordinatorica projekta, ravnateljica J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje i Mario Mikulić, voditelj Stručnog tima. 

Po predstavljanju Stručnog tima članovi su informirani o pregledu planiranih obuka i vremenskom okviru te je utvrđenim kvorumom usvojen Poslovnik o radu Stručnog tima.

Nakon provedene metodološke obuke održat će se obuka za članove radnih skupina za izradu predmetnih kurikuluma te će se pristupiti izradi predmetnih kurikuluma.

stručni tim

Konstituirajućem sastanku prethodio je informativni sastanak Stručnog tima koji je održan dana 13. svibnja 2021. godine.

str tim

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2021 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.