Najava edukacije za učitelje i nastavnike informatike u HBŽ

Zavod za odgoj i obrazovanje organizira edukaciju za učitelje i nastavnike informatike HBŽ, koja ce se održati 7. siječnja 2022. godine u Srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević u Livnu, s početkom u 10.00 sati.

Tema edukacije je ,,Metode poučavanja rekurzije".

Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 4. siječnja 2022. godine, na službenu email adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. sa sljedećim podacima :

- ime i prezime, broj mobitela i e-mail adresa,

- škola u kojoj radite.

Voditelj edukacije je doc. Emil Brajkovic.

Najava edukacije za učitelje i nastavnike informatike u ŽZH

Zavod za odgoj i obrazovanje organizira edukaciju za učitelje i nastavnike informatike ŽZH, koja ce se održati 4. siječnja 2022. godine u Skupštinskoj dvorani (zgrada Vlade Županije Zapadnohercegovačke) u Širokom Brijegu, s početkom u 10.00 sati.

Tema edukacije je ,,Metode poučavanja rekurzije".

Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 3. siječnja 2022. godine, na službenu email adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. sa sljedećim podacima :

- ime i prezime, broj mobitela i e-mail adresa,

- škola u kojoj radite.

Voditelj edukacije je doc. Emil Brajkovic.

Najava edukacije "Komunikacija učitelja razredne nastave i razrednika s roditeljima"

Zavod za odgoj i obrazovanje organizira edukaciju za učitelje razredne nastave i razrednike odjela predmetne nastave u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koja će se održati 5. siječnja 2022. godine u Skupštinskoj dvorani (zgrada Vlade Županije Zapadnohercegovačke) u Širokom Brijegu, s početkom u 9.00 sati.

Tema edukacije je ,,Komunikacija učitelja razredne nastave i razrednika s roditeljima".

Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 3. siječnja 2022. godine, na službenu email adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa sljedećim podacima.

- ime i prezime, broj mobitela i e-mail adresa,

- škola u kojoj radite.

Voditelj edukacije je Mario Brkić, mag. psych.

Prijave su ograničene na maksimalno 30 sudionika.

Najava edukacije " Komunikacija učitelja razredne nastave i razrednika s roditeljima"

Zavod za odgoj i obrazovanje organizira edukaciju za učitelje razredne nastave i
razrednike odjela predmetne nastave Hercegbosanske županije, koja će se održati 7. siječnja 2022. godine u Srednjoj strukovnoj školi
Silvije Strahimir Kranjčevic u Livnu, s početkom u 10.00 sati.
 
Tema edukacije je ,,Komunikacija učitelja razredne nastave i razrednika s roditeljima".
 
Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 4. siječnja 2022. godine, na službenu email adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa sljedećim podacima.
- ime iprezime, broj mobitela i e-mail adresa,
- škola u kojoj radite.
 
Voditelj edukacije je Mario Brkic, mag. psych.
 

Prijave su ograničene na maksimalno 30 sudionika.

Najava edukacije za učitelje i nastavnike fizike ŽZH

Zavod za odgoj i obrazovanje organizira edukaciju za učitelje i nastavnike fizike ŽZH, koja ce se održati 5. siječnja 2022. godine u Skupštinskoj dvorani (Zgrada Vlade Županije Zapadnohercegovačke) u Širokom Brijegu, s početkom u 12.00 sati.

 Tema edukacije je ,,Primjena PhET simulacija u nastavi fizike".
 
 Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 3. siječnja 2022. godine, na službenu email adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa sljedećim podacima:
 - ime i prezime, broj mobitela i e-mail adresa,
 - škola u kojoj radite.
 Voditelj edukacije je prof. dr. sc. Jadranko Batista, pročelnik Studija fizike na Sveučilištu u Mostaru. 
 

Najava metodičke radionice i Stručnog aktiva učitelja i nastavnika njemačkog jezika ŽZH

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizira metodičku radionicu pod nazivom Primjena ishoda učenja u nastavi njemačkog jezika, koja će se održati u četvrtak, 11. studenog 2021. godine u prostorijama Prve osnovne škole u Širokom Brijegu u trajanju od 12.30 do 13.15 h. Voditeljica radionice je prof. Angela Bernadić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za njemački jezik.

Nakon radionice sudionici će znati:

  • Objasniti razliku poučavanja temeljenog na ishodima učenja i onoga temeljenog na sadržajima,
  • Oblikovati ishode učenja na primjeru iz praktične nastave,
  • Povezati ishode učenja s metodama poučavanja i vrednovanja na primjeru iz nastave njemačkog jezika.

Nakon radionice održat će se Stručni aktiv učitelja i nastavnika njemačkog jezika.

Dnevni red:

  1. Nedostaci postojećeg NPP-a
  2. Kurikulska reforma - prijedlozi
  3. Razno

Molimo Vas da Vašu prijavu pošaljete najkasnije do petka 5. studenoga 2021. godine, na službenu e-mail adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa sljedećim podacima:

  • ime i prezime, broj mobitela i e-mail adresa,
  • naziv škole u kojoj ste uposleni.

Najava trodnevne edukacije pod nazivom "Izrada projekata za EU fondove"

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje u suradnji s Uredom Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije organizira trodnevnu edukaciju pod nazivom Izrada projekata za EU fondove.

Edukacija će se održati 20., 21. i 22. rujna 2021. godine u Skupštinskoj dvorani (zgrada Vlade Županije Zapadnohercegovačke), u trajanju od 9.00 sati do 15.00 sati.

Voditelj edukacije je Ilija Papac, djelatnik Ministarstva financija i trezora BiH te jedan od vodećih eksperata iz BiH iz područja implementacije i kontrole EU projekata u BiH (IPA I i IPA II).

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com