Samostalna javna ustanova

s temeljnom zadaćom stručne potpore odgojno-obrazovnom sustavu

Dvije županije

Zavod je osnovan Sporazumom dvije županije, Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije

Široki Brijeg i Livno

središnji ured Zavoda nalazi se u Širokom Brijegu, a podružnica Zavoda u Livnu

Stručno usavršavanje

Zavod organizira i izvodi stručna usavršavanja nastavnog osoblja

U petak 16. kolovoza 2019. godine u prostorijama Zavoda za odgoj i obrazovanje u Širokom Brijegu upriličen je radni sastanak ravnateljice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Ivane Katavić i ravnateljice Zavoda Jadranke Bošnjak. Glavna tema sastanka bila je državna matura, odnosno iznalaženje načina da se nastavnicima koji pripremaju srednjoškolce za polaganje državne mature

...

Seminar za učitelje razredne nastave te učitelje i nastavnike matematike, fizike i engleskog jezika održan je 17. lipnja 2019. godine u zgradi Druge osnovne škole u Širokom Brijegu te 18. lipnja 2019. godine u zgradi Gimnazije Livno. Organizatori seminara bili su Zavod za odgoj i obrazovanje i Naklada ALFA.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefaks: 039/ 704-915
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2019 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.