Održan seminar Autizam. Što i Kako?

Dana 29. listopada 2020. godine u Širokom Brijegu održan je seminar o strategijama za razvoj komunikacijskih vještina kod djece s autizmom i poremećajima socijalne komunikacije, pod vodstvom Marijane Perković, prof. logoped. Seminar Autizam. Što i Kako? je imao za cilj upoznati prisutne sa strategijama usmjerenima na razvoj komunikacijskih vještina djece s autizmom. 

Kako razvijati socijalnu interakciju i komunikaciju? Kako odrediti komunikacijske ciljeve u radu s djecom koja imaju autizam? Kako uspješno primijeniti strategije za ostvarenje interakcije s djetetom s autizmom kao i primjena strategija za uspješno komuniciranje; samo su neka od pitanja na koja su sudionici mogli dobiti odgovor. Seminar je bio namijenjen učiteljima, asistentima u nastavi, stručnim suradnicima i odgajateljima.  

Ed 1 ispravkaEd 2 ispravkaEd 3 ispravkaEd 4 ispravkaEd 5 ispravka

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2020 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.