JAVNI POZIV REGIONALNOG CHALLENGE FONDA (RCF)

Regionalni Challenge fond (RCF) objavio je Prvi poziv za podnošenje Izjave o zainteresiranosti za podršku investicijama za projekte dualnog obrazovanja.

Rok za podnošenje prijava je 30. travanj 2021. godine.

Regionalni Challenge fond će podržati:

- Institucije za stručno obrazovanje i obuku da usklade programe sa potrebama kompanija ulažući u trening, opremu i objekte koja poduzeća danas koriste;

- Razvoj i sistematsku upotrebu kooperativnih metoda obuke i uvođenje novih tehnologija;

- Udruživanje poduzeća sa institucijama za stručno obrazovanje i obuku kako bi napravili program obuke koji odgovara njihovim potrebama, rješavajući tako nedostatak ljudskih resursa i gradeći kapacitete tamo gdje je to najpotrebnije.

Ukupan budžet Fonda za period od 2021. do 2025. godine iznosi 18,8 miliona eura.

Na predmetni Poziv mogu se prijaviti konzorciji koji se sastoje od jedne institucije za stručno obrazovanje i obuku i najmanje dvije kompanije koje dolaze iz zemalja Zapadnog Balkana.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.

Regionalni Challenge fond (RCF) je novi program koji ima za cilj povećati produktivnost i konkurentnost kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana. Nastao je na inicijativu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj, a glavni partner za implementaciju je Investicijski forum komore Zapadnog Balkana (WB6-CIF).

Izvor: https://rcf-wb6.org

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2021 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.