Održana edukativna radionica za učitelje i nastavnike povijesti i geografije Županije Zapadnohercegovačke

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje u Širokom Brijegu je 21. travnja 2022. godine održana edukativna radionica za učitelje i nastavnike povijesti i geografije pod nazivom Projektna nastava - Izrada turističkog vodiča

Sudjelovalo je 16 odgojno-obrazovnih djelatnika iz Županije Zapadnohercegovačke.  Radionicu je vodila dr. sc. Marija Naletilić.

S djelatnicima se razgovaralo o izgledu postojećih nastavnih priprema, o potrebi promjene nastavnih priprema utemeljenih na ishodima učenja s prikazom mogućeg izgleda novih priprema, kao i o razlikama između priprema za NPP i priprema za nove predmetne kurikule.

Prezentiran je izgled projektnog predloška koji se može koristiti u budućim aktivnostima. Na primjeru Izrade turističkog vodiča nastavnici su spoznali kako mogu ostvariti nekoliko ishoda iz povijesti i geografije kroz ovaj projekt. Također je pokazana mogućnost na koji način se može ostvariti korelacija iz nastavnih predmeta povijesti i geografije s nastavanim predmetima biologija, likovna kultura/umjetnost, glazbena kultura/umjetnost i IKT.

Na kraju su nastavnici imali zadatak da osmisle neki projekt i to prezentiraju, gdje se kroz njihovu prezentaciju moglo vidjeti razumijevanje cijeloga procesa.

povmar

povmar1

povmar2

povmar3

povmar4

povmar5

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com