Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike matematike ŽZH

 

U srijedu, 31. kolovoza 2022. godine, u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke o temi Problemska nastava i matematičko modeliranje u svjetlu novog kurikula.

                                irak1

                                                           Voditeljica edukacije Ivana Međugorac Rakić, prof. matematike.

U uvodnom dijelu edukacije, voditeljica se osvrnula na motive koji su doveli do izrade novog kurikula za osnovnu školu i gimnaziju zasnovanog na kompetencijskom pristupu, istakavši potrebu uključivanja u suvremene europske i svjetske obrazovne tijekove. Poseban naglasak je stavila na promjene koje novi kurikul donosi u nastavi matematike.

U nastavku edukacije je sudionicima predstavljena problemska nastava i matematičko modeliranje, ovoga puta promatrano sa stajališta novog kurikula i s posebnim osvrtom na one elemente postignuća u kojima su naši učenici na međunarodnim testiranjima postizali slabije rezultate. Kroz praktične primjere voditeljica je prikazala novi pristup korištenju ovog tipa zadataka u nastavi matematike, koji ostavlja učitelju/nastavniku dovoljno slobode da ga prilagodi realnoj situaciji u svakom pojedinom razredu.

U opuštenoj, ali i konstruktivnoj atmosferi sudionici su iznosili svoja mišljenja i stavove o temi stručne edukacije, novom kurikulu predmeta matematike i utjecajima koji će njegovo uvođenje imati u praksi.

Stručna edukacija na istu temu za učitelje i nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije održat će se u petak, 2. rujna 2022. godine u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Tomislavgradu.

irak2

irak3

irak4

irak5

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com