Zaključci sastanka učitelja i nastavnika biologije i kemije iz Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije

Krajem kolovoza održani su sastanci stručnih aktiva biologije i kemije iz osnovnih i srednjih škola u Širokom Brijegu i Livnu. Vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, savjetnica za biologiju i kemiju, doc. dr. sc. Olgica Marušić, započela je sastanak temom priprema za nastavu. Nastavnici su se podsjetili elemenata sadržajnog pripremanja, kao i elemenata didaktičkog i metodičkog oblikovanja nastavnog sata, koji su nužni uvjeti kvalitetne pripreme za nastavni proces.
Razgovaralo se o ishodima učenja koji predstavljaju operacionalizaciju kompetencija pomoću aktivnosti koje su vidljive i mjerljive. Zaključeno je da dobro definirani i napisani ishodi učenja često nisu ostvareni zbog neusklađenosti planiranih ishoda s metodama poučavanja.
Kada je riječ o elementima ocjenjivanja, stručni aktiv se složio da postoji potreba o definiranju jedinstvenih elemenata ocjenjivanja na području županije. 
 
Elementi ocjenjivanja za prirodu i biologiju:
1. Usvojenost nastavnih sadržaja (načini provjere se pišu u bilješke, uz nadnevak, provjerava se usmeno i pismeno – poznavanje temeljnih pojmova, razumijevanje pojava i procesa, međuodnosi i uzročno – posljedične veze, primjena znanja i rješavanje problemskih zadataka...)
2. Prirodoznanstvene vještine (praktična primjena znanja – praktični radovi, prezentacije, plakati, referati, seminarski radovi, postupci i procesi istraživanja, smislena raščlamba problema ...).
 
Elementi ocjenjivanja za kemiju:
1. Usvojenost nastavnih sadržaja (načini provjere se pišu u bilješke, uz nadnevak, provjerava se usmeno i pismeno – poznavanje temeljnih pojmova, razumijevanje pojava i procesa, međuodnosi i uzročno – posljedične veze, primjena znanja i rješavanje problemskih zadataka...).
2. Primjena znanja i vještina (uz već navedene vještine, moguće je sumativno ili formativno ocijeniti  rješavanje zadataka).

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefaks: 039/ 704-915
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2020 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.