Zaključci sastanka stručnih aktiva nastavnika ekonomske, elektrotehničke i strojarske skupine predmeta

Početkom rujna 2019. godine u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji održani su sastanci stručnih aktiva nastavnika ekonomske, elektrotehničke i strojarske skupine predmeta. Sastanke su vodili mr. sc. Mladen Šantić, Katica Landeka, dipl. ing. el. i Sanja Barbarić, dipl. ing. stroj.,  savjetnici - vanjski suradnici Zavoda.

Na sastancima aktiva savjetnici su prisutnim članovima skrenuli pozornost na važnost redovitih sastanaka i vođenje evidencije njihova rada. Nužno je da nastavnici na svojim stručnim aktivima usuglase elemente ocjenjivanja kao i metode njihove provjere te razlikuju elemente od načina ocjenjivanja. Savjetnici su posebno naglasili važnost pravilnog vođenja pedagoške dokumentacije te pridržavanja odredbi Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Neki od mogućih elemenata ocjenjivanja u postupcima provjeravanja na temelju kojih predmetni nastavnik izrađuje elemente za svoj nastavni predmet su:

  • poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja,
  • usmeno i pismeno izražavanje,
  • praktična i kreativna primjena usvojenog sadržaja,
  • razvijenost vještina,
  • načini sudjelovanja u usvajanju nastavnih sadržaja,
  • napredak u razvoju psihofizičkih sposobnosti i mogućnosti učenika.

Nastavnici su izrazili nezadovoljstvo zbog nedostatka stručne literature, informatičke opreme te zastarjelih nastavnih planova i programa u svezi s čim nadležno Ministarstvo treba poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se poboljšali uvjeti odgojno – obrazovnog rada u strukovnim školama.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefaks: 039/ 704-915
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2019 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.