Održana obuka za nastavnike srednjih škola ŽZH o promjenama u provedbi državne mature

Dana 26. listopada 2020. godine u Širokom Brijegu održana je obuka za nastavnike srednjih škola ŽZH o promjenama u provedbi državne mature, u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Republike Hrvatske i J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje. Predavači i teme koje su nastavnici pratili, bile su:

  • Rezultati pristupnika iz Bosne i Hercegovine na ispitima državne mature, dr. sc. Natalija Ćurković,
  • Ispit iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi, dr. sc. Sanja Fulgosi,
  • Ispit iz Matematike na državnoj mature, Neda Lesar, prof.

Gosti predavači iz Hrvatske su ukazali na najveći problem za pristupnike državnoj maturi, a to je da se u Bosni i Hercegovini još radi po Nastavnom planu i programu, a u Hrvatskoj po kurikulumu. Da bi se poteškoće što prije otklonile i da bi se pristupnici bolje pripremili za državnu maturu, svaka srednja škola u ŽZH ima svoje koordinatore i zainteresirane nastavnike koji su uključeni u cijeli proces priprema za državnu maturu.

Edu 1Edu 2Edu 3Edu 4Edu 5Edu 7

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com