Održane edukativne radionice pod nazivom "Podizanje svijesti o značaju kulturno-povijesne i prirodne baštine na području Hercegbosanske županije"

Dana 7. i 8. travnja 2021. godine u prostorijama livanjske gimnazije održane su edukativne radionice za učitelje razredne nastave i učitelje i nastavnike povijesti i geografije HBŽ, na temu "Podizanje svijesti o značaju kulturno-povijesne i prirodne baštine na području HBŽ" u organizaciji J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje.

Prva radionica, organizirana za učitelje razredne nastave HBŽ, pod vodstvom Stipana Dilbera, mag. archao. bila je podijeljena u tri dijela:

1. Kulturno - povijesni lokaliteti - stručno predavanje

2. Prirodna baština - stručno predavanje

3. Radionica - rad u grupama: Jednodnevni izlet kroz njihovu općinu  

Tijekom prvog predavanja učitelji su dobili brojne informacije o najznačajnijim lokalitetima kulturnog značaja na prostoru HBŽ. Predavanje je bilo koncipirano na način da su učitelji najprije bili upoznati s zakonskom regulativom zaštite kulturno-povijesne baštine na prostoru FBiH, s obzirom da ista ne postoji u HBŽ-u, zatim o opasnostima koji prijete njenoj devastaciji. Nakon toga obrađeni su svi najznačajniji lokaliteti kronološkim pregledom od najranijih prapovijesnih razdoblja i prve pojave ljudi na prostru HBŽ pa sve do novovjekovnog razdoblja.    

Drugo predavanje također je počelo sa zakonskim regulativama prirodne baštine i njezine zaštite. Nakon toga su prezentirani najznačajniji lokaliteti prirodne baština. Naglasak je bio na brojnim speleološkim lokalitetima, posebno urušnim vrtačama, zatim brojnim planinskim masivima te rijekama i jezerima. Kroz ovo predavanje dotakli smo se i problematike nebrige za ove lokalitete i neiskorištenosti resursa, posebno u turističke svrhe.

Tijekom radionice učitelji su obrađivali najznačajnije lokalitete iz svojih općina. Naglasak je bio na lokalitetima koje su već prije posjetili sa svojim učenicima. U ovom djelu su učitelji kroz svoje iskustvo u radu s djecom nudili modele na koji način kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu približiti najranijim školskim uzrastima te na koji način im od najranijih obrazovnih dana ukazati na nužnost njene zaštite.

 

IMG 20210408 WA0006

Dana 8. travnja 2021. godine za učitelje i nastavnike povijesti i geografije HBŽ održana je edukativna radionica pod nazivom „Podizanje svijesti o značaju kulturno-povijesne i prirodne baštine na području HBŽ“.
 

Voditeljica radionice je Marija Marić Baković, arheologinja i muzejska savjetnica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica-Livno. Radionica se sastojala od tri dijela.

Prvi dio odnosio se na kulturno-povijesnu baštinu na području HBŽ te se sastojao od prezentacije u PowerPointu kojom je obuhvaćen povijesni pregled s arheološkim lokalitetima i spomenicima s područja šest općina HBŽ. Kronološkim slijedom od prapovijesti do novog vijeka prezentirani su istraženi arheološki lokaliteti te spomenici s istih kao i slučajni nalazi kojima su registrirani neistraženi lokaliteti. Prezentirano je oko sedamdeset lokaliteta s područja HBŽ, uključujući tumule s Kupreškog polja, gradinska naselja koja okružuju kraška polja, ostatke antičkih naselja, ranokršćanske bazilike, ranosrednjovjekovna groblja i crkve, kasnosrednjovjekovne utvrde, crkve i samostan, groblja sa stećcima te ostatke novovjekovnih utvrda. Prezentirani su različiti narodi i kulture koji su obitavali na širem području današnje Hercegbosanske županije.

Drugi dio radionice sastojao se od prezentacije prirodne baštine s područja HBŽ. U prezentaciju su uključene prirodne znamenitosti te zanimljivi prirodni fenomeni s područja Kupreške visoravni, Livanjskog, Duvanjskog, Glamočkog i Grahova polja te Drvarske kotline.

Trećim dijelom radionice sudionici su aktivno uključeni u radionicu na način da podijeljeni u grupe po općinama prezentiraju jedan dan na području svoje općine s osmišljenim planom obilaska kulturnih i prirodnih znamenitosti prilagođeno učenicima i nastavnom programu. U osnovi, prijedlozi su se odnosili na obilazak muzejskih i sakralnih institucija na području pojedinih općina, obilazak dostupnih arheoloških lokaliteta, kulturno-povijesnih građevina te dostupnih prirodnih znamenitosti.

Obzirom na prezentirano, zaključeno je da je jedan dan premalo za obilazak kulturne i prirodne ponude na području pojedinih općina. Također zaključeno je da treba sačuvati kulturno povijesnu i prirodnu baštinu te razvijati turistički potencijal HBŽ.

Na radionici je sudjelovalo sedamnaest sudionika, učitelja i nastavnika povijesti i geografije, prilagođeno epidemiološkoj situaciji na području HBŽ.

IMG 20210408 WA0005

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2021 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.