Održan seminar o kurikulu u razrednoj nastavi

U organizaciji Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje, 4. siječnja 2023. godine održan je seminar o kurikulu u razrednoj nastavi. Seminar se sastojao od dvije obuke: Obuka za kurikul razredne nastave i Obuka za kurikul engleskoga jezika u razrednoj nastavi

U Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama na obukama je sudjelovalo ukupno 54 sudionika, od toga 14 predsjednica aktiva petih razreda, 25 učitelja i učiteljica engleskoga jezika koji predaju u razrednoj nastavi, te 12 trenera osnovnih škola koji trenutno prolaze obuku za implementaciju kurikula.

Obuka za kurikul razredne nastave sastojala se od dvije teme: Kurikul Hrvatskoga jezika, koju je vodila dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček, izv. prof. na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Središnjice u Zagrebu, te Istraživački pristup i koncept Energija u kurikulu predmeta Priroda i društvo, koju su vodile dr. sc. Mila Bulić s Odsjeka za učiteljski studij Filozofskog fakulteta u Splitu i Gordana Kralj, mentorica Škole za život.

Obuka za kurikul engleskoga jezika u razrednoj nastavi sastojala se od predavanja i okruglog stola na temu Kurikulska reforma i engleski jezik. Obuku su vodile trenerice Škole za život - Ondina Sambolek i Katarina Duhović.

alfao0 3

alfao0 5

alfao0 4

alfao0 2

alfao0 1

 

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com