Ravnateljica Zavoda na radnom sastanku u Varaždinskoj županiji

Dana 31. siječnja 2020. godine u sjedištu Varaždinske županije u Županijskoj palači održan je radni sastanak kojemu su nazočili predstavnici županijske vlasti na čelu s županom Radomirom Čačićem, Miroslavom Huđekom - pročelnikom Odjela za prosvjetu, kulturu i šport, ravnatelji triju osnovnih i dviju srednjih škola, voditeljica mentorskog tima "Škole za život", Helena Valečić, ministri obrazovanja županija BiH koji rade po hrvatskom nastavnom planu i programu, Ana Andrić, Ružica Mikulić i Petar Galić te ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje, Jadranka Bošnjak. Na sastanku je prezentiran model provedbe kurikularne reforme u osnovnim i srednjim školama te aktivnosti Europskog Talent Centra - Centri izvrsnosti Varaždinske županije.
Po završetku sastanka organiziran je posjet srednjoškolskim ustanovama, Prvoj gimnaziji Varaždin, Gospodarskojškoli Varaždin, Srednjoj strukovnoj školi Varaždin te Elektrostrojarskoj školi Varaždin.
Domaćini radnog sastanka ponudili su pomoć i podršku ministarstvima i Zavodu u procesu formiranja Centara izvrsnosti i planiranju i provedbi kurikularne reforme koja je neminovna u BiH.

j4

j5

j6

 

j7

j8

j9

j10

j11
j3

Održan Ogledni sat iz Njemačkog jezika na temu Odjevni predmeti i kupovanje

Stručna savjetnica/vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, profesorica Angela Bernadić, održala je dana 31. siječnja 2020. godine u Prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg Ogledni sat na temu Odjevni predmeti i kupovanje.
Oglednom su satu nazočili članovi Aktiva njemačkog jezika - Žana Karačić, Monika Sabljić i Tomislav Ćavar, ravnatelj Miroslav Hrkać, stručna savjetnica/vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, za engleski jezik, profesorica Mara Bošnjak.

Cilj sata bio je imenovanje odjevnih predmeta, razine njihovog simpatiziranja te definiranja cijene od strane učenika. Stupnjevi znanja ciljnih skupina u razrednima bile su heterogene te je stoga posebno važno bilo uključiti svakog učenika iz razrednog odjela u nastavni proces. Učenicima su na raspolaganju bile gotove rečenične strukture i popis riječi koje oni koriste pri svladavanju autentičnih situacija i s vremenom postaju samostalni. Govorno orijentirana nastava temeljena je na povećanoj aktivnost učenika.

 

a4

a5

Održan prvi ogledni sat iz Prirode na temu Pravilna prehrana

Dana 27. siječnja 2020. godine u Prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg doc.dr.sc. Olgica Marušić, stručna savjetnica/vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, održala je Ogledni sat na temu Pravilna prehrana.

Oglednom satu su nazočili: članice Aktiva biologije i kemije Dijana Karačić, Zora Šakota i Marija Kraljević, pedagoginja Dragana Oreč, zamjenik ravnatelja Jozo Pinjuh i stručna savjetnica/vanjska suradnica za njemački jezik Zavoda za odgoj i obrazovanje profesorica Angela Bernadić.

Cilj sata je izgrađivati svijest o potrebi očuvanja zdravlja kroz pravilnu prehranu, koja uključuje uravnoteženost, raznolikost i umjerenost prilikom konzumiranja hrane.

Djeca su kroz radionicu spoznala značaj pravilne prehrane te konzumiranja zdravih namirnica podijeljenih u više obroka. Dobili su zadatak da na plutenim pločama slože jelovnik koristeći zdrave namirnice, ali i one koje vole. Nakon toga su predstavnici grupa predstavili svoje jelovnike, pojasnili svoj izbor namirnica te njihov značaj za pravilan rast i razvoj.

IMG 20200128 WA0003IMG 20200128 WA0006IMG 20200128 WA0007IMG 20200128 WA0008IMG 20200128 WA0009IMG 20200128 WA0004

Edukacija učitelja razredne nastave Hercegbosanske županije

Dana 16. siječnja 2020. godine u zgradi Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu za učitelje razredne nastave organizirana je stručna edukacija pod temom „U početku bijaše Riječ – kvalitetna komunikacija temelj je suradnje u školi“.

Edukaciji su nazočile 42 učiteljice iz osnovnih škola Hercegbosanske županije, a održala ju je Gordana Nakić, učiteljica i savjetnica za razrednu nastavu, vanjska suradnica Zavoda.

Suvremeno obrazovanje temelji se na komunikacijskim kompetencijama učitelja, a cjelokupan odgojno-obrazovni proces počiva upravo na komunikaciji. Sukladno tomu,cilj edukacije bio je razvijanje i usavršavanje komunikacijskih kompetencija učitelja kao pokretača komunikacije u nastavi i odgovorne osobe za uspjeh i kvalitetu komunikacije u odgojno-obrazovnom procesu, odnosno suradničkih odnosa u školi općenito. Sudionice edukacije izrazile su zadovoljstvo temom stručnog usavršavanja, primjenjivosti u praksi, a bile su zadovoljne i činjenicom da je cijela edukacija potkrijepljena primjerima iz prakse i konkretnim prijedlozima kako poboljšati kvalitetu komunikacije između učitelja i učenika, učitelja i roditelja te ostalih čimbenika u odgojno-obrazovnom procesu. Edukacija je protekla u ugodnoj atmosferi.

Na kraju edukacije voditeljica se zahvalila na pozornosti i svojim kolegicama zaželjela puno sreće u obavljanju zahtjevnog i plemenitog posla učitelja. Sudionice edukacije su naglasile kako ovakvu vrstu edukacija treba češće organizirati i ne samo za učitelje razredne nastave.

goga1

goga2

goga3

Edukacija učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Hercegbosanske županije

Dana 16. siječnja 2020. godine u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu za sve učitelje i nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture održana je stručna edukacija pod nazivom „Kako motivirati učenike za primjenu kinezioloških sadržaja?“.

Stručnu edukaciju je vodila zamjenica ravnateljice Zavoda za odgoj i obrazovanje, doc. dr. sc. Danijela Kuna.

Glavni cilj edukacije je bio definiranje optimalnih načina i mogućnosti kako što uspješnije od učenika koji ne živi zdravo i ne rado vježba, odgojiti učenika koji će živjeti zdravo i vježbati kroz cijeli svoj život.

Voditeljica stručne edukacije je iznijela glavne karakteristike intrizične i ekstrizične motivacije, odnosno koji su to unutarnji i vanjski razlozi zbog čega se mladi opredjeljuju baviti određenom sportskom aktivnošću. Istaknuti su brojni načini pomoću kojih učitelji i nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture mogu pozitivno djelovati na aktivnu participaciju učenika u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture te u sportu općenito.

U sklopu edukacije održana je radionica gdje su sudionici edukacije raspravljali i definirali moguća rješenja kako na što adekvatniji način pristupiti učenicima koji su iz različitih razloga demotivirani i potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.

Preporučene su poželjne osobine učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvne kulture koje sudionici edukacije u svome radu trebaju njegovati te negativne koje trebaju izbjegavati.

Prisutni su zaključili kako su kooperativna motivacijska klima u kojoj se uspjeh vrednuje kao glavni rezultat truda i pozitivnog stava prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, pozitivna, stimulirajuća i suradnička radna atmosfera, jedni od najvažnijih čimbenika koji vode do povećanja motivacije učenika za tjelesnim vježbanjem.

Sudionici su iskazali veliko zadovoljstvo s održanom stručnom edukacijom te izrazili potrebu za većim brojem stručnih edukacija.

dan1

dan2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com