OBUKE UČITELJA I NASTAVNIKA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE - MEĐUPREDMETNE TEME

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, a u razdoblju od 22. do 25. kolovoza 2023. godine u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama, održat će se obuke učitelja i nastavnika Županije Zapadnohercegovačke za implementaciju kurikula, a koje se odnose na povezanost nastavnih predmeta s međupredmetnim temama.

Učiteljima i nastavnicima bit će predstavljene četiri međupredmetne teme: Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje, Poduzetnost te Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije.

Međupredmetne teme u odgoju i obrazovanju igraju ključnu ulogu u razvijanju holističkog i sveobuhvatnog pristupa učenju. One omogućavaju povezivanje različitih disciplina i koncepta kako bi se kod učenika razvile vještine, ali i razumijevanje svijeta oko sebe, te različite perspektive koje su ključne za uspješno suočavanje sa složenim izazovima današnjeg društva.

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com