Najava Stručnog aktiva učitelja prvog razreda

Dana 14. rujna 2023. godine u Osnovnoj školi fra Lovro Karaula u Livnu, a u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, održat će se Stručni aktiv učitelja prvog razreda u osnovnim školama Hercegbosanske županije.

Tema ovog susreta bit će pilot projekt implementacije novog kurikula, s kojom učitelji prvog razreda kreću u ovoj školskoj godini. Cilj je da se učiteljima pruži maksimalna podrška u radu, kao i da im se daju smjernice koje će ih dovesti do željenih rezultata u implementaciji kurikula i vidljivog poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com