Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike matematike HBŽ

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Tomislavgradu 2. rujna 2022. godine održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije o temi Problemska nastava i matematičko modeliranje u svjetlu novog kurikula.

Voditeljica Ivana Međugorac Rakić se osvrnula na motive koji su doveli do izrade novog kurikula za osnovnu školu i gimnaziju zasnovanog na kompetencijskom pristupu, istakavši potrebu uključivanja u suvremene europske i svjetske obrazovne tijekove. Poseban naglasak je stavila na promjene koje novi kurikul donosi u nastavi matematike.

Nakon edukacije u Širokom Brijegu, kolege iz Hercegbosanske županije su također iznosili svoja mišljenja i stavove o temi stručne edukacije, novom kurikulu predmeta matematike i utjecajima koji će njegovo uvođenje imati u praksi.

iraktg

iraktg1

iraktg2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com