U Livnu i Širokom Brijegu održane radionice o Državnoj maturi

Zavod za odgoj i obrazovanje u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja Republike Hrvatske, organizirao je radionice o Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj. Radionice su održane 13. listopada u Livnu i 14. listopada 2022. godine u Širokom Brijegu.

Na samom početku prisutnima se obratila ravnateljica Zavoda Jadranka Bošnjak. Posebno je pozdravila goste iz Republike Hrvatske, zahvalila na njihovoj spremnost za pomoć u radu i dijeljenje iskustava s ravnateljima i nastavnicima škola.

U uvodnom dijelu sudionicima radionice obratio se ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Republici Hrvatskoj g. Vinko Filipović, koji je govorio o radu Centra i njegovoj strateškoj ulozi u sustavu obrazovanja Republike Hrvatske. Također, istaknuo je zadovoljstvo prekograničnom suradnjom kao i spremnost za davanje podrške u pripremi učenika za Državnu maturu u Republici Hrvatskoj, jer je ona jedini objektivan kriterij vrednovanja učeničkih postignuća. Svake godine Centar radi na poboljšanju kvalitete Državne mature, a samim time i ispitnih zadataka za svaki nastavni predmet koji se vrednuje, stoga je u svome obraćanju prof. Filipović najavio i neke promjene, a koje se odnose na nastavni predmet Hrvatski jezik. Uvođenjem samo jedne razine i jedinstvenog, cjelovitog ispita iz hrvatskoga jezika želi se dodatno naglasiti važnost učenja i govorenja hrvatskoga kao materinjega jezika, jer bez visoke razine poznavanja vlastitoga jezika ne može se kvalitetno usvajati gradivo ni u jednom obrazovnom području.DM.jpg

U radnom dijelu, općenito o Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj govorila je Tihana Šimunić – voditeljica Sektora za istraživanje i vrednovanje NCVVO-a. U svom izlaganju osvrnula se na najčešće poteškoće i pogreške prilikom prijave na Državnu maturu, prilikom pristupanja ispitima kao i samom pisanju ispita. Navela je i smjernice za izbjegavanje istih i smjernice za što bolja postignuća na Državnoj maturi. Posebnu pozornost pridala je novitetu na Državnoj maturi, a to je da je ispit položen samo ako su položeni svi njegovi dijelovi.

„Osiguranje kvalitete ispita i ispitnih materijala; osnovni koraci i pravila u izradi zadataka i ispita“ naziv je teme koju je obradila Ira Tretinjak – voditeljica Odjela za predmetne koordinatore NCVVO-a. U svom izlaganju prisutnima je pokazala nacrte i smjernice za ispravno postavljanje ispitnih zadataka za svaku predmetnu skupinu, kao i načine na koje se ispiti sastavljaju i vrednuju. Poseban naglasak stavila je na Kurikul i odgojno – obrazovne ishode kao temelje iz kojih treba proizlaziti svaki zadatak, a razrada ishoda treba biti temelj vrednovanja istih.

Nakon teorijskog dijela prisutni su mogli vidjeti praktične primjere dobrih i loših zadataka u predavanju Biljane Vranković – voditeljice Odjela za izdavaštvo NCVVO-a. Ona je u svojoj temi „ Primjeri metodološki dobrih i loših zadataka“ interaktivno razgovarala sa sudionicima, te su i oni na primjerima zadataka mogli prepoznavati i komentirati kvalitetu, pouzdanost, objektivnost i valjanost istih.

Nakon predavanja uslijedio je rad u grupama u kojem su sudionici na temelju viđenog trebali kreirati tri zadatka za tri različita područja, koristeći smjernice i nacrte za kvalitetnu izradu ispitnih zadataka. Nakon uspješno odrađene vježbe sudionici su zajedno komentirali dobivene rezultate.

Ova radionica je pružila izvrstan pogled ravnateljima i nastavnicima u sami postupak Državne mature i omogućila im da svoje učenike pripreme za istu na najbolji mogući način, te im tako pomognu postići željene rezultate.

DM2.jpg

dm4.jpg

dm3.jpg

 

DM1.jpg

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com