U Splitu održana dvodnevna obuka za implementaciju kurikula

Dana 10. i 11. ožujka 2023. godine u Splitu, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje RH  i Zavoda za odgoj i obrazovanje, održan je treći ciklus obuka za implementaciju kurikula u osnovne škole i opće gimnazije.

Obuku su vodili savjetnici Agencije: g. Ratko Višak, viši savjetnik za matematiku; gđa Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik; gđa Ðurđa Kulušić, viša savjetnica za razrednu nastavu; gđa Izabela Potnar Mijić, viša savjetnica za engleski i njemački jezik; g. Timun Križak, viši savjetnik za povijest; gđa Verica Jovanovski, viša savjetnica za fiziku; gđa Mia Ožić, viša savjetnica za kemiju; gđa Marina Ništ, viša savjetnica za prirodu i biologiju; g. Marijan Jerković, viši savjetnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu; g. Tomislav Tomasić, viši savjetnik za vjeronauk; g. Mario Cvek, viši savjetnik za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu; gđa Zvjezdana Prohaska, viša savjetnica za likovnu kulturu/umjetnost; g. Marko Majstorović, viši savjetnik za glazbenu kulturu/umjetnost; gđa Andreja Burić, viša savjetnica za sociologiju i politiku i gospodarstvo i gđa Vesna Ivasović, viša savjetnica za psihologiju.

SSTT

U sklopu dvodnevne obuke, treneri su posjetili splitske škole i nazočili nastavnim satima iz svog predmetnog područja, te na taj način osvještavali nužnost ustroja nastavnog procesa kroz metode kurikulskog pristupa učenju i poučavanju. U prvom danu obuke su također upoznali korisne digitalne alate poput aplikacija Gimkit, OpenBroad i sl., preko kojih su se direktno uključivali i dijelili koristan sadržaj.

SSTT2

U drugom danu obuke, savjetnici su sa sudionicima, svatko u svom predmetnom području, razgovarali o problemskoj, projektnoj i istraživačkoj nastavi, u cilju poticanja kritičkog mišljenja i rješavanja problema.

Obuka je završena predavanjem o kurikulskom pristupu učenju i poučavanju.

SSTT1

 

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com