Održana edukacija naziva Digitalni alati u nastavi

Danas je u prostorijama Prve osnovne škole u Širokom Brijegu održana stručna edukacija naziva Digitalni alati u nastavi. Voditeljica edukacije bila je Vesna Lukenda Nikšić.

IMG 20231107 WA0008
Voditeljica je sudionicima predstavila primjere korištenja digitalnih alata u praksi te ih upoznala s pojmom digitalne kompetencije i IKT-om kao međupredmetnom temom.
Digitalni alati postali su neizostavan dio suvremene obrazovne prakse. Njihova uloga nije samo pristup informacijama, nego i transformacija načina na koji učimo i poučavamo. Ovi alati pružaju brojne prednosti u nastavi, a njihova integracija omogućava inovativnije i učinkovitije obrazovanje.

IMG 20231107 WA0005
Internet omogućava učiteljima i učenicima da pristupe raznolikim izvorima informacija, čime se obogaćuje nastava i omogućava dublje razumijevanje gradiva. Učitelji mogu koristiti online resurse, kao što su e-knjige, interaktivni sadržaji i virtualne ekskurzije i sl. Osim toga, digitalni alati omogućavaju personalizirano učenje. Individualizacija nastave postaje sve važnija, jer svaki učenik ima svoje jedinstvene potrebe i tempo učenja. Alati za praćenje napretka omogućuju učiteljima da bolje razumiju potrebe svojih učenika i da prilagode nastavu kako bi im omogućili da postignu bolje rezultate.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com