Održana obuka nastavnika ekonomske skupine predmeta

Dana 1. rujna 2023. godine u Širokom Brijegu, a u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje održana je obuka nastavnika ekonomske skupine predmeta u Županiji Zapadnohercegovačkoj, naziva "Kompetencijski pristup u nastavi ESP-a". Voditeljica ove stručne edukacije bila je gđa Viktorija Bošnjak, nastavnica ekonomske skupine predmeta.

PHOTO 2023 09 04 11 11 18

Na trosatnoj obuci, polaznici su zajedno s voditeljicom prošli kroz dvije radionice u kojima se naglasak stavio na sljedeće teme: Kompetencijski naspram sadržajnog pristupa u nastavi ESP-a, Ishodi učenja (svrha, razlog i način razvijanja), Stilovi učenja i Interaktivna nastava.

Evaluacija održane obuke ukazala je na veliku potrebu za organizacijom ovakvih i sličnih obuka u okviru strukovne nastave.

PHOTO 2023 09 04 11 11 16

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com