Edukacijske prezentacije (PowerPoint)

Stručna edukacija za nastavnike informatike - Posušje, 8.1.2019. 

1. Stručna edukacija iz informatike - Moodle 

Projekti EU - nove inicijative u području učenja i poučavanja - 12.-13.12.2018. 

1. IPA_osnivanje

2. IPA_pravila i procedure

3. Posebna pravila

4. revidirana strategija_bih

5. upravljanje projektnim ciklusom

6. Pretpristupni proces i institucije EU

 

Analiza složenosti književnog teksta - Srećko Listeš - 30.11.2018. / 7.12.2018.

Analiza složenosti književnog teksta

 

Prezentacije s III. edukacije 23.10.2018.

1. Miljenka Galić - Polaganje stručnog ispita stručnih suradnika

2. Miljenka Galić - Stručno-pedagoški nadzor

3. Nadzor u osnovnim školama

4. Pogreške i propusti u radu škola

5. Stažiranje i stručni ispiti

6, Stručni ispiti - predmetna nastava

7. Stručno-pedagoški nadzor

 

Prezentacije s I. edukacije 05.06.2018.

1. OO SUSTAV U RH - Mario Rogač - 2018.
2. Samovrednovanje škola - Vlade Matas.
3. Stručno-pedagoški nadzor - Gea Cetinić
4. Analiza stručnog usavršavanja na temelju rezultata IPA - Boris Vampula
5. Strategija i programi e-učenja - Renata Ozorlić Dominić
6. Stažiranje, stručni ispiti i napredovanja - Tihana Šimunić
7. Komunikacija u školi - Željka Butorac
8. Učenici s TUR - Robert Cimperman
9. Kršenje prava djece - Mirjana Kazija

 

Prezentacije s II. edukacije 31.08.2018.

1. Užestručni nadzor ŽZH-HBŽ

2. Nadzor nad radom nastavnika strukovnih predmeta

3. Stručni savjetnici - obveze i zadaće

4. Ocjenjivanje, dokimologija i zakonski okvir u osnovnim i srednjim školama

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com