Održana stručna edukacija naziva Asistenti u nastavi - kotači inkluzivnog obrazovanja

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, dana 12. i 14. travnja 2023. u Širokom Brijegu, održana je stručna edukacija za pomoćnike u nastavi naziva "Asistenti u nastavi – kotači inkluzivnog obrazovanja. Zbog velike zainteresiranosti edukacija se održala u dva termina, a istu je vodila Ana Čerkez, savjetnica Zavoda za stručne suradnike.

mrsavaanaa

U uvodnom dijelu edukacije, voditeljica je govorila o inkluzivnom obrazovanju i povijesnom tijeku razvoja uključivanja učenika s teškoćama u obrazovni sustav. Tijekom obje edukacije interakcija sa sudionicima je bila izvrsna, te su isti bili iznimno aktivni i rado su dijelili primjere iz vlastite prakse.

mrsavaaanaa23

U središnjem dijelu edukacije voditeljica se osvrnula na probleme s kojima se susreću pomoćnici u nastavi, te dala neke smjernice kako olakšati rad i s djecom i s nastavnim osobljem.

mrsavaaaa24

U završnom dijelu edukacije polaznici su imali priliku odraditi vježbe, koje su im pomogle da se dodatno osvijeste o naporima koje učenici s teškoćama moraju uložiti da bi odradili neki zadatak.

Održana stručna edukacija naziva Podučavanje kulture i kurikulska reforma

U Drugoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu 13. travnja 2023. održana je edukacija za učitelje i nastavnike engleskoga jezika pod nazivom „Podučavanje kulture i kurikulska reforma“. Zbog velike zainteresiranosti, edukacija je održana u dva termina, a istu je vodila dr. sc. Ivana Grbavac, savjetnica Zavoda za engleski jezik.

GRBAVAC11

Polaznicima edukacije približen je ICC model, model međukulturne komunikacijske kompetencije, koji za razliku od prijašnjih obrazovnih paradigmi u središte stavlja međukulturnoga govornika (engl. intercultural speaker). U okviru socio-konstruktivističkoga pristupa obrazovanju, naglašena je uloga učenika, koji konstruira svoja znanja i nastavnika, koji moderira tim procesom. Fokus je obrazovanja pomaknut s rezultata na proces. Thinking, feeling i acting, odnosno znanja, stavovi i vještine, predstavljeni su kao ključni elementi preuzetog modela.

GRBVAC111

Nakon teorijskog dijela edukatorica je upoznala nazočne s temeljnim premisama i svrhom Kurikulske reforme te naglasila međukulturno komunikacijsko područje. Edukacija je obogaćena primjerima ishoda iz ove domene, a također je naglašena važnost i ekstralingvističkih, paralingvističkih i sociolingvističkih znanja kojima učenik mora ovladati kako bi bio kompetentni govornik stranoga jezika. Edukacija je završila radionicom naziva Elementi kulture u učionici stranoga jezika.

GRBAVAC1FHWDUHFGW

 

Održana stručna edukacija naziva Kvantna informatika

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, dana 11. travnja u Tomislavgradu i 12. travnja u Širokom Brijegu, održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike informatike naziva "Kvantna informatika“. Edukaciju je vodio Emil Brajković, savjetnik / vanjski suradnik Zavoda za informatiku.

eemilll
Na početku je prikazan povijesni razvoj kvantnih računala.

eemillllll

U teorijskom dijelu obrađen je matematički
model prikaza qubita – kvantnih bitova, te osnovnih kvantnih algoritama. U praktičnom dijelu obrađen
je programski paket Qiskit za kreiranje kvantnih algoritama u programskom jeziku Python.

emisb

Održana stručna edukacija naziva Izrada filogenetskog stabla

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, dana 11. travnja u Tomislavgradu i 12. travnja u Širokom Brijegu, održana je stručna edukacija za učitelje biologije, kemije i fizike naziva "Izrada filogenetskog stabla. Edukaciju je vodio dr. sc. Jadranko Batista, savjetnik / vanjski suradnik zavoda za fiziku.

batista3

Uvodni dio održanih predavanja odnosio se na teoriju sistematike, evolucije i povijesni razvoj. Nakon toga je uslijedio teorijski dio vezan uz filogenetska stabla. U završnom dijelu radili su se primjeri izrade jednostavnih filogenetskih stabala temeljenih na određenim matematičkim
algoritmima, a nakon toga su prikazana i korištena odgovarajuća programska rješenja.

batista1

Nastavnici su konstruktivno sudjelovali u raspravi o načinima izrade filogenetskog stabla kao i mogućnostima korištenja dostupnih programa.

batista2

Održana stručna edukacija naziva Suvremeni pristup nastavi književnosti

Dana 11. travnja 2023. godine u Tomislavgradu i 12. travnja 2023. godine u Širokom Brijegu, u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika pod nazivom „Suvremeni pristup nastavi književnosti“.

mirkkko

Edukaciju je vodio savjetnik Zavoda za hrvatski jezik Mirko Tomić. U prvom dijelu edukacije istaknuta je važnost nastave književnosti kojoj je cilj formirati od učenika cjeloživotne čitatelje. Tijekom edukacije govorilo se o metodičkim sustavima nastave književnosti i novom
kurikulu hrvatskog jezika. Sudionicima u predstavljeni „IKT alati“ koji su od velike pomoći nastavnicima u pripremi nastave književnosti.

mirkna

Sudionici su u radioničkom dijelu edukacije na praktičnim primjerima primijenili novi pristup nastavi književnosti, kroz različite zadatke te su podijelili vlastita iskustva rada u nastavi.

mirkotgggg

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com