Radni sastanak na temu "Kurikularna reforma"

Radni sastanak na temu "Kurikularna reforma", održan je 10. ožujka 2021. godine u Vitezu. Sastanku su nazočili: Ivan Vukadin, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Zdenko Ćosić, predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Gordana Nakić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Ružica Mikulić, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, Ana Andrić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa ŽP, Zoran Matešević, pomoćnik ministra obrazovanja, znanosti, kulture i športa SBŽ, Katarina Velte, tajnica ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa SBŽ, Jadranka Bošnjak, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje ŽZH i HBŽ, Željko Ćorić, ravnatelj Zavoda za školstvo HNŽ, Tomislav Volarić, voditelj IT centra Sveučilišta u Mostaru i Franjo Vučić, pravnik istoimenog IT centra. Iako je svima dobro poznato da su postojeći Nastavni planovi i programi zastarjeli i da ih treba mijenjati, rezultati programa PISA 2018 (program za međunarodno ocjenjivanje učenika u dobi od 15 godina u oblastima matematike, čitanja i prirodnih znanosti) i TIMSS-a (međunarodno ocjenjivanje i istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja za učenike četvrtih razreda) potvrdili su potrebu za žurnim revidiranjem postojećih nastavnih planova i programa prelaskom na ishode učenja, jednako kao i potrebu za usvajanjem novih pristupa poučavanju i vrednovanju. Nastavni plan i program je još uvijek usmjeren na sadržaj, a trebao bi biti fleksibilan i usmjeren na dijete. Ovakav način učenja djece, fokusiran na pamćenje, postavlja pitanje: Čemu učiti djecu? Pamtiti ili misliti? Cilj je razvijanje kritičkog mišljenja kod djece. Pandemija i prelazak na nove oblike izvođenja nastave stavile su na ispit ne samo metode poučavanja i tehnološke pretpostavke već i posjedovanje ključnih kompetencija i funkcionalnih znanja kod nastavnika i učenika. Iz toga je jasno kako je krajnji trenutak za poduzimanje nužnih mjera koje obrazovanje trebaju učiniti kvalitetnijim i svrsishodnijim.

Na sastanku je dogovoreno da u reformu obrazovanja trebaju krenuti sve županije koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Nositelj ovog procesa biti će Zavod za odgoj i obrazovanje koji će imati ulogu koordinatora u procesu izrade prijedloga novog kurikuluma u suradnji s resornim županijskim ministarstvima obrazovanja, Zavodom za školstvo i Sveučilištem u Mostaru. Nakon usuglašavanja svih detalja oko izbora radnih skupina koje će biti zadužene za izradu predmetnih kurikuluma, raspisat će se Javni poziv za izbor članova radnih skupina koji će nakon metodološke obuke za izradu kurikuluma pristupiti izradi predmetnih kurikuluma.

 

JAVNI POZIV REGIONALNOG CHALLENGE FONDA (RCF)

Regionalni Challenge fond (RCF) objavio je Prvi poziv za podnošenje Izjave o zainteresiranosti za podršku investicijama za projekte dualnog obrazovanja.

Rok za podnošenje prijava je 30. travanj 2021. godine.

Regionalni Challenge fond će podržati:

- Institucije za stručno obrazovanje i obuku da usklade programe sa potrebama kompanija ulažući u trening, opremu i objekte koja poduzeća danas koriste;

- Razvoj i sistematsku upotrebu kooperativnih metoda obuke i uvođenje novih tehnologija;

- Udruživanje poduzeća sa institucijama za stručno obrazovanje i obuku kako bi napravili program obuke koji odgovara njihovim potrebama, rješavajući tako nedostatak ljudskih resursa i gradeći kapacitete tamo gdje je to najpotrebnije.

Ukupan budžet Fonda za period od 2021. do 2025. godine iznosi 18,8 miliona eura.

Na predmetni Poziv mogu se prijaviti konzorciji koji se sastoje od jedne institucije za stručno obrazovanje i obuku i najmanje dvije kompanije koje dolaze iz zemalja Zapadnog Balkana.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.

Regionalni Challenge fond (RCF) je novi program koji ima za cilj povećati produktivnost i konkurentnost kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana. Nastao je na inicijativu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj, a glavni partner za implementaciju je Investicijski forum komore Zapadnog Balkana (WB6-CIF).

Izvor: https://rcf-wb6.org

Održan radni sastanak u vezi s daljnjim jačanjem kapaciteta međužupanijskog Zavoda za odgoj i obrazovanje

Danas je u uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije održan radni sastanak kojem su nazočili predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin, predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Zdenko Ćosić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Gordana Nakić  i ravnateljica međužupanijskog Zavoda za odgoj i obrazovanje, Jadranka Bošnjak.

Nakon što je održan prvi sastanak prije nešto manje od mjesec dana u Širokom Brijegu, ovo je drugi radni sastanak s temom daljnjeg jačanja kapaciteta međužupanijskog Zavoda za odgoj i obrazovanje. Stvaranje administrativnih i tehničkih uvjeta za početak rada podružnice Zavoda za odgoj i obrazovanje u Livnu također je bila temom sastanka. Kako je istaknula ravnateljica međužupanijskog Zavoda za odgoj i obrazovanje, Jadranka Bošnjak pored brojnih  drugih zadataka kojima regulira Zavod za odgoj i obrazovanje, primarni cilj djelovanja same ustanove je pružanje stručno-pedagoške pomoći učiteljima, nastavnicima, odgajateljima i stručnim suradnicima, sudjelovanje u izradi i razvijanju obrazovnih standarda, utvrđivanje metodologije poučavanja i učenja te stalno stručno usavršavanje djelatnika u javnim odgojnim i obrazovnim institucijama dvije županije.

Predsjednici Vlada dvije županije, Vukadin i Ćosić te resora ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Nakić izrazili su punu podršku budućem radu i djelovanju Zavoda za odgoj i obrazovanje. Predsjednici Vlada također su izrazili neospornu spremnost za daljnju aktivnu međusobnu suradnju dvije županije, ne samo u području odgoja i obrazovanja nego i drugim strateški važnim područjima za obje županije.Zdenko Cosic Jadranka Bosnjak 300x200

Održana stručna edukacija za pedagoge i asistente u nastavi

Dana 12. veljače 2021. godine u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama održana je stručna edukacija "Inkluzija učenika s određenim stupnjem podrške i rad pedagoga", za pedagoge i asistente u nastavi.
Edukaciju su vodile dr.sc. Marija Naletilic i dr.sc. Lucijana Boban.
Inkluzivni odgoj i obrazovanje ključno je pitanje od kojeg ovisi ostvarivanje kvalitetnog i personaliziranog odgoja i obrazovanja za svako dijete kao i razvoj inkluzivnijega društva. U cjelokupnom odgojno-obrazovnom procesu važnu ulogu imaju pedagozi koji zajedničkim djelovanjem s drugim stručnim službama i asistentima u nastavi trebaju osigurati punu ravnopravnost svakog djeteta u školi i njegov optimalan razvoj u skladu s njegovim mogućnostima. Cilj ove edukacije je razvijati kompetencije školskih pedagoga i asistenata u nastavi za inkluzivnu praksu.
 

Održan treći modul obuke "Servisno-Učenje"

U Širokom Brijegu, dana 11. veljače 2021. godine proveden je treći modul obuke u sklopu projekta „Širenje metodologije Servisnog-Učenja“s ciljem povećanja kvalitete nastave i učenja i davanja na značaju esencijalnim promjenama u obrazovanju tj. promjenama kod prosvjetnih djelatnika kako bi razumjeli holistički razvoj i rast mladih ljudi te razvijali funkcionalna znanja i vještine kao i snažan osjećaj za zajednicu u kojoj žive. Metodologija Servisnog-Učenja je forma nastave u kojoj se kombinira učenje u školi i učenje u zajednici, koju razvijaju, provode i evaluiraju učenici, a uz koordiniranje nastavnog osoblja. To će imati veliki utjecaj na učenike jer će biti vrlo aktivni u procesu implementacije svih koraka Servisnog-Učenja i osigurati da učenici koriste ono što su naučili u učionici, tj. da primjenjuju znanja i vještine razvijajući tako osjećaj pripadnosti i vrijednosti. Projekt provode Zavod za odgoj i obrazovanje i Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“(MIOS).
U projekt je uključeno 15 škola iz Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. Nakon prezentacije projekta za nove sudionike pristupilo se analizi projektnih prijedloga s ciljem njihovog poboljšanja i prilagodbi novim uvjetima prouzrokovanih pandemijom Covida 19.
Za prosvjetne djelatnike iz Hercegbosanske županije koji sudjeluju u ovom projektu, treći modul obuke održat će se 12. veljače 2021. godine u Livnu (Gimnazija Livno).
 
 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com