Dodijeljena plaketa i povelja Zavodu za odgoj i obrazovanje

Plakete za izniman doprinos razvoju Sveučilišta u Mostaru uručene su Željku Ćoriću, ravnatelju Zavoda za školstvo Hercegovačko-neretvanske županije i Jadranki Bošnjak, ravnateljici Zavoda za odgoj i obrazovanje Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije.

Osim plaketa, rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić uručio je i povelje njihovim institucijama koje su imale, s njima na čelu, ključnu ulogu u procesu digitalizacije obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19, ali i u svim daljnjim koracima digitalne transformacije obrazovanja koja je u tijeku.


Dodjela plakete

Dodjela certifikata mentorima praktične nastave u ŽZH

U četvrtak, 10. prosinca 2020. godine održana je svečanost dodjele certifikata polaznicima pilot-obuke mentora praktične nastave u tvrtkama u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Program obuke prati Vodič za obuku mentora praktične nastave dopunjen vježbama koje su proizašle kao potreba nakon DACUM radionice za mentore praktične nastave održane 5. studenoga 2020. godine. Ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak, zahvalila je svim sudionicima obuke kao i vlasnicima tvrtki koji su prepoznali važnost obuke mentora.

Ravnateljica je naglasila da je neophodno snažnije uključivanje privrednika u sustav strukovnog obrazovanja, kao i dodatna stručna usavršavanja mentora jer je učenicima za stjecanje svih potrebnih kompetencija potrebnih za rad u struci neophodna kvalitetna praktična nastava. Provođenje praktične nastave treba povjeriti obrazovanim i osposobljenim mentorima, a ova obuka jedan je od koraka ka postizanju tog cilja.

Predsjednik Vlade Zdenko Ćosić, u svom obraćanju je istaknuo da međusobna povezanost sustava obrazovanja i gospodarstva niti u jednom području nije tako vidljiva kao u području strukovnog obrazovanja te da trebamo razvijati strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje će biti usmjereno na kvalitetu i učinkovitost. Učenje temeljeno na radu omogućava lakše usvajanje znanja i vještina u strukovnom obrazovanju i rezultira usklađenošću s potrebama tržišta rada i boljom zapošljivošću mladih.

Ispred Helvetasa, prisutnima se obratio projektni menadžer Sven Dominković i zahvalio svim sudionicima obuke. Istaknuo je da treba aktivno raditi na unaprjeđenju komunikacije između javnog i privatnog sektora i omogućiti uvođenje efikasnije praktične nastave kao neizbježnog elementa tijekom srednjeg stručnog obrazovanja.

Voditelji obuke prezentirali su provedeni program obuke, nakon čega je uslijedila dodjela certifikata i prigodni domjenak.

Dodjela 1Dodjela 2Dodjela 3Dodjela 4Dodjela 5Dodjela 6dodjela 7dodjela 8

 

 

Održana pilot-obuka mentora praktične nastave u tvrtkama u ŽZH

Pilot-obuka mentora praktične nastave u tvrtkama u Županiji Zapadnohercegovačkoj u organizaciji Fondacije Helvetas Moja Budućnost i Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je od 30. studenoga do 2. prosinca 2020. godine u Hotelu Park u Širokom Brijegu te 3. i 4. prosinca 2020. godine online putem, kada je obuka završena. 

Tijekom pilot-obuke mentora praktične nastave učenika strukovnih škola u poslovnim subjektima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, fokus je na interaktivnom radu i vježbama kroz koje sudionici dolaze do odgovora na pitanja kao što su vještine za postizanje uspjeha na radnom mjestu, kritičkog mišljenja i kako učenici net generacija stječu znanja. Na radionicama su obrađena moguća rješenja problema u radu sa adolescentima te neophodnost mentorske podrške razvoju motivacije i timskom radu.

Također, sudionici su imali prigodu pobliže se upoznati s planiranjem praktične nastave, organiziranjem i realizacijom rada u poduzeću te praćenjem postignuća učenika. Kroz brojne vježbe sudionici će moći planirati rad s učenicina na dnevnoj i mjesečnoj razini, primjenjivati različite metode i oblike rada u praktičnoj nastavi, pratiti rad i postignuća učenika te predložiti ocjenu.

Obuku su održali treneri: Enisa Gološ, Amela Medar, Gracijela Marijanović i Boris Krešić.

Održana radionica za učitelje njemačkog jezika

Radionica namijenjena učiteljima njemačkog jezika u osnovnim školama održana je 19. studenoga 2020. godine u Širokom Brijegu. Voditeljica radionice, prof. Angela Bernadić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda, kroz radionicu je obradila osnovnu problematiku praćenja, vrjednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika tijekom nastave. Evaluaciju, učitelji i učiteljice većinom sprovode individualno osmišljenim provjerama znanja, kojim se dijagnosticira postignuto znanje kod učenika i te spoznaje o usvojenim vještinama i sposobnostima učenika koriste se za daljnje djelovanje učitelja i učiteljica u nastavi. Sudionici radionice bavili su se pitanjima ocjenjivanja na temelju primjera iz stvarne nastave. Naglašeno je i da je kreiranje testova zahtjevan i težak posao koji iziskuje objektivnost prije svega, a potom i sljedeće metrijske karakteristike: valjanost, pouzdanost, osjetljivost, transparentnost, praktičnost, autentičnost, kao i utjecaj na nastavu. Teme radionice su bile i opisno i brojčano ocjenjivanje učenika u osnovnoj školi, utvrđivanje elemenata ocjenjivanja, analiza Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika, kompatibilnost postavljenih zadataka i gradiva obrađenog tijekom nastave.

 
 
Komentar
Podijeli
 
 

Održana stručna edukacija iz povijesti

Dana 16. studenoga 2020. godine u zgradi Vlade ŽZH (Skupštinska dvorana) održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike povijesti, pod vodstvom dr. sc. Marije Naletilić, šefice sektora za ZJNPP-a u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Tema edukacije je bila "Organiziranje nastave povijesti utemeljene na ishodima učenja na primjeru lokalne povijesti; Tvrđave nekada i danas u Hercegovini" i pokušalo se odgovoriti na nekoliko važnih pitanja:

Što su ishodi učenja? – struktura i način definiranja

Koje su karakteristike ishoda učenja za nastavni predmet povijest?

Kako koristimo Revidiranu Bloomovu taksonomiju?

Kako ishodi učenja mijenjaju obrazovnu paradigmu?

Radionica Tvrđave nekada i danas u Hercegovini imala je za cilj pokazati na primjeru teme iz lokalne povijesti na koji način nastavnici mogu zainteresirati učenike za istraživanje i analizu izvora te razvoj kritičkog mišljenja. Krajnji nam je cilj da učenici pored činjenica mogu primijeniti stečena znanja koja će im svakako biti potrebna u daljnjem školovanju, svakodnevnom životu i budućem radu.

Edukacija iz povijesti

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com