Održana edukacija "Motivacija odgojitelja za profesionalnim usavršavanjem"

Dana 4. travnja 2024. godine u Osnovnoj školi Fra Lovro Karaula u Livnu, u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je edukacija za odgojitelje s područja Hercegbosanske županije na temu Motivacija odgojitelja za profesionalnim usavršavanjem. Voditeljica edukacije je bila Matilda Barać, vanjska suradnica Zavoda za predškolski odgoj.

Cilj edukacije bio je istaknuti važnost profesionalnog usavršavanja odgojitelja kao imperativa podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama. Kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem odgojitelji podižu razinu svojih individualnih i profesionalnih kompetencija te na taj način utječu na vlastitu odgojno-obrazovnu praksu i svoju implicitnu pedagogiju. Odgojitelji su kroz edukaciju mogli vidjeti koji faktori i čimbenici utječu na njihovu intrizičnu i ekstrizičnu motivaciju, te kako podržavajuće i poticajno okruženje odgojno-obrazovne ustanove može uvelike pridonijeti u podizanju i održavanju motivacije za njihovim profesionalnim razvojem.

U drugom dijelu edukacije odgojitelji su upoznati s fazama profesionalnog razvoja, te imali priliku razmijeniti iskustva vezana za održavanje motivacije s obzirom na fazu profesionalnog razvoja u kojoj se oni trenutno nalaze. Profesionalno usavršavanje odgojitelja nužno je za nadogradnju postojećih znanja, vještina i kompetencija koje odgojitelj posjeduje, kao i implementaciju novih strategija i pristupa u odgojno-obrazovnoj praksi u radu s djecom ranog i predškolskog uzrasta. Naime, kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem odgojitelji definiraju jednu novu ulogu odgojitelja koja je spremana odgovoriti izazovima koji se pred njih postavljaju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom u predškolskim ustanovama.

  matilda

matilda1

matilda2

U Livnu započeo drugi ciklus obuka učitelja i nastavnika za implementaciju kurikula

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje u Livnu je započeo novi ciklus obuka učitelja i nastavnika Hercegbosanske županije za implementaciju kurikula. Obuke se organiziraju za učitelje razredne nastave koji će u školskoj 2024./2025. godini predavati prvim razredima te za sve učitelje i nastavnike predmetne nastave koji nisu obučeni.

Na prvoj u nizu obuka učiteljima i nastavnicima, koji se prvi put susreću s kurikulskom reformom, voditelji su predstavili strukturu kurikula te naglasili koje su promjene. Također, sudionici su imali priliku čuti o međupredmetnim temama, metodama aktivnog učenja, a predstavljene su im i ključne kompetencije za 21. stoljeće te način na koji su one inkorporirane. Na ovoj obuci učitelji i nastavnici upoznati su i s ishodima učenja, te povezanosti cilja s ishodima učenja.

Kao i u prethodnom ciklusu obuka, cilj je pružiti nastavnom osoblju podršku u implementaciji promjena koje slijede u učionicama, te podijeliti pozitivne prakse i iskustva koji će pomoći da odgojno-obrazovni sustav bude kvalitetniji i da odgovori potrebama učenika.

LIVNO

LIVNO1

LIVNO2

LIVNO5

LIVNO7

LIVNO6

LIVNO8

Održana 4. obuka za implementaciju novog kurikula

Danas je u Prvoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu održana četvrta obuka učitelja razredne nastave i učitelja/nastavnika hrvatskoga jezika Županije Zapadnohercegovačke za implementaciju novog kurikula. 

Drugi ciklus završava obukama za međupredmetne teme, koja će se održati u lipnju.

Na četvrtoj obuci voditelji su sa sudionicima obradili temu Planiranje. Cilj radionice bio je povezati predmetne kurikule na razini jednoga razreda i s međupredmetnim temama, te proučavati odgojno-obrazovne ishode predmetnih kurikula i odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema. Osim toga, cilj radionice bio je proučiti odgojno-obrazovne ishode drugih predmeta te izraditi GIK autonomno, u skladu s općim smjernicama.

b6f1f92e c60a 4800 b0ee eb999735313a

ad177752 28e1 4757 8152 0bcf51f094d8

513ac0b0 0ba3 4454 96f6 bf1917f81f93

20a53951 e47a 4270 9493 44fd54c2ad9b

794602ee a172 4db4 8149 921e7693922c

Održana 3. obuka za učitelje razredne nastave i učitelje/nastavnike hrvatskoga jezika

U Prvoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu danas je nastavljeno održavanje obuka za implementaciju novog kurikula za učitelje razredne nastave i za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika. 

Učitelji i nastavnici imali su priliku upoznati se s metodama aktivnoga učenja i korištenjem digitalnih alata u nastavi. Prezentirane su im različite metode aktivnog učenja i digitalni alati kojima se može obogatiti nastavni proces. Te dvije komponente vrlo su važne za kvalitetniji nastavni proces, jer inovativnim metodama i digitalnim alatima učitelji i nastavnici mogu odgovoriti potrebama učenika, zainteresirati ih za gradivo koje se obrađuje i pomoći im da kroz zanimljive radionice, interakciju i izazove koji im se ponude savladaju to gradivo i budu u mogućnosti primjenjivati naučeno. 

obukeklanac

obukeklanac1

obukeklanac2

obukeklanac3

obukeklanac5

obukeklanac4

Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike fizike

U Gimnaziji Livno je dana 27. ožujka 2024. godine održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike fizike Hercegbosanske županije pod nazivom Miskoncepcije u nastavi fizike.

Edukaciju je vodio prof. dr. sc. Jadranko Batista, vanjski suradnik Zavoda za fiziku.

Na edukaciji se govorilo o uzrocima nastanka miskoncepcija, kao i njihov povijesti pregled. Također se govorilo o tipovima testova kojima se ispituju nastale miskoncepcije. Na kraju se kroz niz konceptualnih pitanja i primjera analizirao veliki broj miskoncepcija u pojedinim oblastima fizike.

Miskoncepcije u nastavi fizike su česte i mogu biti izazovne za učenike. Neke od najčešćih uključuju pogrešno razumijevanje fundamentalnih koncepata poput sile, energije i kinematike. Također, učenici često imaju tendenciju zadržati predrasude o fizici kao teškoj i nepristupačnoj disciplini, što može ometati njihovu sposobnost da shvate nove koncepte. Važno je da učitelji i nastavnici prepoznaju ove miskoncepcije i aktivno rade na njihovom ispravljanju kroz interaktivne metode učenja i konceptualne promjene.

FIZIKAJADR

FIZIKAJADR1

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com