JAVNI POZIV ZA EDUKATORE

Ovim pozivom želja nam je detektirati i potaknuti nastavnike (učitelje i profesore) i stručne suradnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje, svoja znanja prenijeti ostalim kolegama unutar sustava u okviru organiziranih predavanja/radionica.

Predviđena područja edukacije su:

 • upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavnom procesu
 • suvremene metode podučavanja
 • aktivne i inkluzivne metode učenja
 • projektno podučavanje
 • razvoj poduzetničkih kompetencija
 • kompetencijski pristup i ishodi učenja
 • područje ekonomske skupine predmeta
 • područje strojarske skupine predmeta
 • područje elektrotehničke skupine predmeta
 • područje medicinske skupine predmeta
 • područje farmaceutske skupine predmeta
 • neko drugo, po prijedlogu edukatora.

Za prijavu potencijalnih edukatora, kreiran je upitnik dostupan putem poveznice:

Rok za popunjavanje upitnika je do 5. studenoga 2023. godine.

Obveza edukatora, osim održavanja edukacije u predviđenom terminu, je i ustupanje korištenih materijala (ppt prezentacija predavanja/radionice i sl.) za objavu na stranicama Zavoda za odgoj i obrazovanje, kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima u budućnosti. Po završenom predavanju/radionici, Zavod za odgoj i obrazovanje će provesti evaluaciju kod sudionika.

U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici ovisno  o vlastitim interesima i mogućnostima.

Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava.

Nadamo se uspješnom nastavku suradnje i prepoznavanju ove inicijative!

ČESTITKA ZA DAN UČITELJA

Poštovani i dragi odgojitelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji,
 
Dan učitelja jedinstvena je prilika da istaknemo vaš neumorni rad i predanost podučavanju. Hvala vam što potičete znatiželju, učenje i razumijevanje kod svakog učenika. Vi ste oni koji oblikuju budućnost, koji otvaraju vrata znanja i koji prenose mudrost generacijama. Vaš doprinos nije samo u učionici, nego i u trajnoj pozitivnoj promjeni koju ostavljate u srcima i umovima svojih učenika. Hvala vam što im pokazujete snagu učenja i znanja; radost otkrivanja i važnost zajedništva. Hvala vam što im pokazujete da je učenje putovanje koje nikad ne završava, a da je znanje ključ koji otvara vrata u svijet mogućnosti, u svijet u kojem mogu biti sve što požele i u kojem mogu ostvariti svoje snove.
 
Sretan vam Dan učitelja!
 
uč

Održana obuka za korištenje interaktivnih projektora

U Drugoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu, a u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je obuka naziva Korištenje interaktivnih projektora. Ista se održala dana 28. rujna, a vodili su je Josip Doko i Petar Matić sa Sveučilišta u Mostaru.

prooojkekr

Voditelji su polaznicima pojasnili kako interaktivni projektori predstavljaju snažan alat za učenje u učionicama. Pokazali su kako učitelji i nastavnici mogu kreirati dinamične prezentacije, interaktivne lekcije i virtualne eksperimente pomoću kojih mogu angažirati učenike. Mogu crtati na ekranu, označiti važne pojedinosti i potaknuti diskusiju, čineći nastavu učinkovitijom i zanimljivijom.

ppprrroooo

Voditelji su predstavili i načine na koje se, preko interaktivnih projektora, mogu koristiti različiti digitalni alati, što olakšava vizualizaciju apstraktnih pojmova, učenje čini konkretnijim i razumljivijim. Upravo te interaktivne projekcije potiču timsku suradnju učenika, omogućavajući im zajednički rad na zadatcima i projektima.

projjjjdoko

Voditelji su naglasili da ovi uređaji potiču digitalnu pismenost učenika, pripremajući ih za suvremeni tehnološki svijet. Kroz integraciju interaktivnih projekcija u nastavu, stvara se poticajno okruženje za učenje koje potiče radoznalost i aktivno sudjelovanje učenika.

špkklfoekjr

Održani Stručni aktivi nastavnika HBŽ-a

Zavod za odgoj i obrazovanje organizirao je Stručni aktiv nastavnika HBŽ-a koji su započeli izvoditi nastavu po novom kurikulu. Isti je održan 25. rujna 2023. godine u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu, a vodili su ga treneri nastavnih predmeta.

IMG 20230925 WA0021

Na sastanku su se treneri, zajedno s nastavnicima usmjerili na unaprjeđenje metoda planiranja nastave i organizaciju oglednih nastavnih sati. Također su se zajednički osvrnuli na potencijalne poteškoće u implementaciji, te razmijenili iskustva kako bi se podigla kvaliteta obrazovanja kroz bolje strukturiranje nastavnog procesa i inovativne pristupe demonstraciji gradiva.

Na stručnim aktivima otvoren je prostor za suradnju, razmjenu ideja i unaprjeđenje nastavnih pristupa koji će rezultirati boljim obrazovnim iskustvom za učenike.

IMG 20230925 WA0022

Održana obuka učitelja i nastavnika HBŽ-a - međupredmetne teme

U subotu, 23. rujna 2023. godine održana je obuka za međupredmetne teme, posljednja u ciklusu obuka učitelja i nastavnika Hercegbosanske županije za implementaciju kurikula. Obuka se održala u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića, a vodili su je treneri za međpredmetno područje.

IMG 20230925 WA0019

 S učiteljima i nastavnicima treneri su prošli sve četiri međupredmetne teme: Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje, Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije te Poduzetnost.
IMG 20230925 WA0020
 
Budući da međupredmetne teme pružaju kontekstualno učenje, naglasak je stavljen na to da je potrebno postići da učenici spoznaju kako različita područja znanja međusobno utječu i doprinose rješavanju kompleksnih problema u stvarnom svijetu. To ih uči da razmišljaju holistički i multidisciplinarno, što je od iznimne važnosti za suočavanje s izazovima u modernom društvu koji često zahtijeva integrativne pristupe.
 
Integracijom različitih predmeta u određenu temu ili projekt, nastavnici mogu stvoriti dinamičnije i angažiranije okruženje za učenje.
IMG 20230925 WA0018

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com